خرید شطرنج مدل MS

فروشنده:‌ شاپ روز

قیمت مصرف کننده: ۶۰,۵۰۰
محصولات مرتبط شطرنج

مشخصات شطرنج مدل MS

مشخصات صفحه

مشخصات مهره

سایر مشخصات