خرید شطرنج فدراسیونی سیمرغ کد s979 Simorgh Federation Chess Code 179

فروشنده:‌ شاپ روز

قیمت مصرف کننده: ۳۸,۲۲۰
محصولات مرتبط شطرنج

مشخصات شطرنج فدراسیونی سیمرغ کد s979

مشخصات صفحه

مشخصات مهره

سایر مشخصات