خرید شطرنج فدراسیونی آیدین طرح نقش 6 Aidin Federation Chess Type 6

فروشنده:‌ شاپ روز

قیمت مصرف کننده: ۸۴,۰۰۰
محصولات مرتبط شطرنج

مشخصات شطرنج فدراسیونی آیدین طرح نقش 6

مشخصات صفحه

مشخصات مهره

سایر مشخصات