ظرف چوبی دایره مستطیل ماگ، لیوان و فنجون مدل ماگ بورد Wooden mug Board coffee glass board model code 66

قیمت بازار: ۳۰,۰۰۰
محصولات مرتبط ظروف چوبی ایرانی دست ساز و بامبو

مشخصات ظرف چوبی دایره مستطیل ماگ، لیوان و فنجون مدل ماگ بورد

مشخصات