مشخصات پودر تثبیت کننده آرایش گلدن رز مدل Long Wear Finishing Powder