خرید رنگ مو بس Marquetee مدل Super Bleaching Ash Violet Blonde شماره 90.2

قیمت بازار: ۴۵,۷۰۰

مشخصات رنگ مو بس Marquetee مدل Super Bleaching Ash Violet Blonde شماره 90.2

مشخصات کلی