خرید چرخ گوشت بهی مدل BMG-1800W Behi BMG-1800W Meat Grinder

فروشنده:‌ شاپ روز

قیمت مصرف کننده: ۸۸۵,۰۰۰
محصولات مرتبط چرخ گوشت