آیا میتوانم مبلغ خرید خود را در محل پرداخت کنم؟

بله! شما میتوانید خرید خود را در محل و پس از دریافت محصول و رضایت از خدمات پرداخت کنید فقط در موارد زیر پرداخت آنلاین الزامی بوده و جهت ارسال محصول پرداخت اینترنتی لازم است سفارش از طریق پست و یا باربری ارسال گردد مبلغ خرید شما بیش از 5 میلیون تومان باشد خرید شما بیش از یک مرسوله باشد محصول خریداری شده حجیم و سنگین باشد

پرتکرارترین پرسش ها